vantuyen.net
Phi Ngọc Hùng – Tạp ghi sau 40 năm (kỳ 2) “Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”
Quân chính quy Bắc Việt xoay trở để chiếm Ban Mê Thuột trong vòng có hai ngày. Tôi đã chứng kiến câu chuyện thất thủ Ban Mê Thuột với tư cách một quân nhân chiến đấu.…