vantuyen.net
Vũ Nguyệt Trần – Tháng Tư nhớ về Bình Long
Hồn xưa đã hoá thành thơ Chờ Tháng Tư thổi tàn tro lên Trời Mấy mươi năm nhúm đất vùi Giật mình quay lại thấy người đâu đây …