vantuyen.net
Thanh Hà – Người Đàn Bà Ở Vườn Luxembourg
1/- Tôi nghĩ trong tất cả chúng ta –từng một thuở học trò—không ai là không nhớ đến đoạn mở đầu bài văn Tôi Đi Học của tác giả Thanh Tịnh :