vantuyen.net
Trần Cẩm Tường – Chùa Cư Sĩ Tịnh Độ Ấp Phú Đức, An Lộc-Bình Long
Dù thời gian đã qua quá lâu, nhưng trong ký ức tôi như mới xảy ra ngày hôm qua.