vantuyen.net
Điệp Mỹ Linh – CUỐI CON ĐƯỜNG MỘT CHIỀU
Đến cửa sau, Bách thấy Mộc-Lan – mẹ của Bách – đang tưới mấy cụm geranium đỏ thẫm. Vừa tưới hoa bờ vai Mộc-Lan vừa lắc nhè nhẹ và tay Mộc-Lan tung theo một nhịp điệu nào đó.…