vantuyen.net
Nguyễn Nhân Trí – KINH SÁCH PHẬT GIÁO
Thiên Chúa Giáo nói chung chỉ có một quyển Kinh Thánh duy nhất, trong khi đó Phật Giáo có hàng ngàn vạn kinh sách khác nhau.