vantuyen.net
hoànglonghải – Hồi ký Tết Mậu Thân ở Huế: Bài 2 “Tập Trung”
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì trời đã sáng hẳn. Quang cảnh thật yên lặng, có tiếng người ngoài sân nhưng ngoài đường thì vắng. Tôi đi ra sân.