vantuyen.net
Trần Láng Biển – Xa quê hương nhớ cải lương vọng cổ
Ông bà mình hồi xưa, các bậc lão thành cố cựu, hay nói: Người miền Nam, dân Nam Kỳ Lục Tỉnh thích cải lương có hậu, vì vốn tánh thật thà hay xúc động, thương người cô thế, ghét kẻ gian tà, dễ tin, …