vantuyen.net
Chúc mừng Năm Mới: Trang Thơ Bình Long, của Đồng Hương Bình Long
Bài thơ hoài niệm Bạn giử cho tôi tấm hình năm cũ Thuở học trò hoa mộng tuổi mười lăm Những ngày tháng thần tiên trong quá khứ