vantuyen.net
ĐIỆP MỸ LINH – XUÂN TIỄN BIỆT
Trí nghiêng sang, nói nhỏ với Paul, bằng tiếng Anh: -Con gắng học giỏi như anh Phúc, nha.