vantuyen.net
Thiện Tùng – Em bé Na Tra
Trước sân trụ sở Ủy Ban Nhân dân Tỉnh, mấy chục cảnh sát đang bao vây, xô đẩy mấy chục người phụ nữ đi khiếu kiện đất đai. Người phụ nữ cuối cùng bị viên cảnh sát đẩy ngã sấp khỏi cổng rào trên khu…