vantuyen.net
Trần Cẩm Tường – Tình cô gái Thái
Ngày xưa tôi có bạn tình Là người Đalat rất xinh họ Đèo Hoàng Hoa gái Thái bản nghèo: Sáo rừng thổi nhạc, thác reo hoà đàn.