vantuyen.net
Thiện Tùng – TÌNH BUỒN
Được tin người yêu chưa cưới “bỏ cuộc” ra thành làm chiêu đãi viên, Long biếng ăn, mất ngủ, thơ thẩn như cái xác không hồn. Cả tuần qua, dường như Long phải cố hết sức mới hoàn thành nhiệm vụ của m…