vantuyen.net
Tuyết Đào – XA CAM TRONG TRÁI TIM TÔI
(Viết cho những người con Xa cam) PHẦN I: XA CAM NƠI TÔI SINH RA VÀ LỚN LÊN Tôi sinh ra và lớn lên tại Xa Cam, một đồn điền cao su của người Pháp thuộc quận Hớn Quản. Bởi cha mẹ tôi là phu đồn điề…