vantuyen.net
Tâm Phương Đăng – AN NGHỈ NGHÌN THU VỚI KẺ THÙ ?
Mỗi buổi chiều đi làm về Hưng có thói quen ra ngồi sau vườn uống một chai bia lạnh với Bố trước khi vào nhà thay áo quần đi tắm rửa rồi giúp vợ dọn cơm tối lên bàn .…