vantuyen.net
Kenny Nguyen – Mùa hè đỏ lửa và sợi xích sắt (7)
Trong lúc họ xách động để xử tử tôi và anh Hoa, thì ở dưới các đồng đội của tôi không thấy một người nào đứng lên để cùng đưa nấm tay thẳng lên mà nói “Xử tử! Xử tử!” cả. Cám ơn các bạn…