vantuyen.net
Thiện Tùng – Đường Hồ Chí Minh trên sông thay vì trên bộ
Đường Hồ Chí Minh trên bộ xuyên Việt đang bị khựng lại khi ghim vào Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Theo bản vẽ, đoạn đường này nằm về phía bắc theo hướng đông-tây, cách biên giới Việt Nam –…