vantuyen.net
Trần Cẩm Tường – Hàng quán tại An Lộc trước năm 1972
(Nhân dịp đồng hương Bình Long & CHSTHBL về họp mặt, tiệc tùng tại những nhà hàng, quán xá trong thị xã… mừng gặp gỡ trong dịp ngày đầu Năm Mới 1-1-2016 . Ăn cơm mới, nói chuyện cũ, xin n…