vantuyen.net
Kenny Nguyen – Mùa hè đỏ lửa và “Sướng hơn Bác Hồ!” (5)
– Này, hai anh kia đứng lại! Nghe gọi, tôi dừng bước, họ đi ngược lại về phía tôi và anh Hoa. Anh mang súng ngắn hỏi: – Hai anh từ đâu tới thế?…