vantuyen.net
Thiện Tùng – Cây Bần
Tin áp thấp nhiệt đới gần bờ, ông Nam cùng Hải con trai ông, ngưng câu mực, xếp gọn dụng cụ, nhanh chóng cho ghe vào đất liền. Thuận gió, buồm căng, một giờ sau ghe ghim mũi vào Khém Thuyền, nơi tr…