vantuyen.net
Trần Thanh Tâm – HỒI ỨC VỀ QUẢN LỢI
Cứ mỗi lần về lại Quản Lợi, tôi cứ hay dừng ở đầu con dốc Núi Gió, đứng nhìn về phía xa xa, nơi ngọn đồi đi về hướng Technique, bắt đầu nghe thoang thoảng cái mùi nồng khai của khí Amoniac hòa trộn…