vantuyen.net
Phạm Hoài Vũ – Đường về đến bãi ngao
Anh phó giám đốc tên là Thi làm việc trong một cơ quan gì đó rất quan trọng về các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh. Anh còn rất trẻ, nên mọi người gọi tên anh theo kiểu thân tình, nhưng hơi …