vantuyen.net
hoànglonghải – Vết Nám (Bài 29) Tết tù (bài 2) “Chào mừng Mẹ Việt Nam”
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây… Mang giòng họ của Lê Lý Nguyễn Trần Mẹ dưỡng nuôi con giòng sữa Bắc Trung Nam Con của Mẹ đều một giống da vàng Quyết một lòng diệt hết lũ tham tàn (Nguyễ…