vantuyen.net
Phượng Hoàng Kiếm – Vài nét vể những ngôi chùa ở Bình Long trước năm 1972
Các ngôi chùa ở Bình Long được khai sáng theo dấu chân của người Việt ở những buổi đầu vào định cư trên vùng đất mới thì chùa được làm tạm bợ bằng tranh tre, vách nứa. Căn cứ vào các tư liệu, cũng …