vantuyen.net
Trọng Đạt – Văn Nghiệp Của Thạch Lam
Đã phát hành tại Hải ngoại Văn Nghiệp Của Thạch Lam, sách biên khảo dầy 207 trang Tác giả Trọng Đạt, Người Việt Dallas xuất bản năm 2015, giá 14 Mỹ Kim Trích đăng…