vantuyen.net
Hai Hùng SG – Tình nghĩa bên dòng kênh
Lấy cây Sào chống chiếc Ghe tách bến xuôi về con kinh phía ngã ba sông cái ,cha con ông Sáu trong bụng thật vui bởi chuyến ghe từ chợ Quận lần này ông đã cất đủ các loại hàng hóa mà bà con trong ấp…