vantuyen.net
Hai Hùng SG – Đừng Đùa Với Thơ
Từ sáng sớm đến giờ lúc bắt đầu dọn hàng thịt heo ra sạp, nơi hắn ngồi hàng ngày là một địa điễm rất thuận lợi cho việc mua bán, vì cái sạp thịt heo sát với lề đường nằm trong khuôn viên chợ Gò Vấp…