vantuyen.net
Đỗ Thành – HÀ NỘI TRƯỚC, HÀ NỘI SAU (Phần 6)
Có thể bố tôi chủ quan nghĩ rằng việc cho tôi theo đến Khâm Thiên không có gì quá đáng, nhất là lại nhân có bác tôi từ quê lên. Trong tâm tư ông đã là trai thì thứ gì cũng cần trải qua biết chút í…