vantuyen.net
Bùi Ngọc Hồng – Thời bình trên đất Hớn Quản
Nhà tôi nhìn ra là nhà lồng chợ Cũ. Sau nầy mới xây dựng khu chợ mới nên tên là chợ Cũ. Tên Cũ nhưng lại không cũ, vì thời ấy, năm 1958 chúng tôi cũng như các bạn tuổi cũng xấp xỉ đôi chút. Gì cũng…