vantuyen.net
Bùi Ngọc Hồng – Bình Long – Đất lành chim đậu!
Mẹ tôi người gốc Triều-Châu, còn gọi là người Tiều; Ba tôi người Việt Nam, sống tại Tiểu Cần, Trà Vinh. Hai người thương nhau, nhưng Ông Ngoại không chịu gả con cho người Việt, nên Ba Mẹ tôi đã dẫn…