vantuyen.net
hoànglonghải – Vết Nám (Bài 27) Rối loạn đường tiêu hóa!
(hồi ức về một người bạn tù vong niên) Ông già Minh tuy còn khỏe mạnh nhưng vì ông là người lớn tuổi nhất đội nên được quản giáo phân công ở nhà lo dọn dẹp phòng ốc, quét nhà, hốt rác… Ông khỏi đi …