vantuyen.net
hoànglonghải – “Số giàu của tới dửng dưng…”
“Số giàu của tới dửng dưng Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu” (Ca dao) Xưa, có anh nông phu nhà nghèo, một hôm đi cày, bắt gặp một cái chum ở ruộng. Mở ra xem, anh thấy toàn là vàng, bè…