vantuyen.net
hoànglonghải – Vết Nám (Bài 26) Tiên “rái cá”
Sau khì bị bắt, giải về trại cũ, TRịnh X. Ch. vào cát-xô ngay. Phía sau “Trại Đá”, trại mới xây bằng gạch “lốc” rất kiên cố, là bốn “biệt thự” ngói đỏ. Chúng tôi gọi đùa là “biệt thự”, thực ra đó l…