vantuyen.net
hoànglonghải – Vết Nám (Bài 23) Ngày tết được tha
Trẻ Tạo hóa đành hanh quá ngán Chết đuối người trên cạn mà chơi! (Cung Oán Ngâm Khúc) Mấy hôm nay, trong trại anh em tù nhân bàn tán xôn xao vì sắp tới tết ta. Tết đến, hoặc “Ba ngày nễ nớn”, thế n…