vantuyen.net
hoànglonghải – Vết Nám (Bài 22) Con heo đau tim
Giữa mùa hè năm 1980, “Trại Đá” gần đầy tù cải tạo. Ngoài số tù bên Trại B chuyển qua còn có một số ở trại “Vườn Đào” lên và một số ở Phước Long về. Trong số Phước Long có danh hề “Khá Nặng”. Sở dĩ…