vantuyen.net
hoànglonghải – Chuyện Cái Rốn
(Cái rún – tiếng địa phương) Nơi người ta sinh ra là sinh quán, còn gọi là nơi chôn nhau cắt rốn. Cái nhau nối từ người mẹ qua bào thai, để người mẹ nuôi bào thai trước khi em bé sinh ra. Kh…