vantuyen.net
Đỗ Thành – HÀ NỘI TRƯỚC, HÀ NỘI SAU (Phần 2)
Bẵng đi một thời gian lâu mấy năm, kể từ khi cùng gia đình đi xe nhà về thăm quê xứ Bắc, tôi không nghe bố đả động gì đến việc cho tôi đi Hà Nội như đã hứa. Tôi cũng không dám nhắc vì thấy bố càng…