vantuyen.net
hoànglonghải – Vết Nám (Bài 16) “Nhứt phá sơn lâm…”
Tôi rời trại vào đợt ba, không hẳn là đợt chót. Dziệt Cộng đến đem chúng tôi đi là “Công An Bò Vàng” (tên thường gọi hồi đó). Xe đưa chúng tôi đi là loại xe tải dân sự của Saigon vẫn thấy trước nay…