vantuyen.net
Xuyến Trịnh – Hồi Ức: Những Năm Tháng Tù Đày – 4.Chiếc còng oan khiên trên đường về Nam
Hôm nay 20 tháng 12 năm 1980 cán bộ, vệ binh súng ống xuống đứng dàn trên phòng y tế, họ tập họp ai được đọc tên vào mang đồ ra để chuyển trại, lần này cùng đi chung với tôi có Thu, Giao, Hùng, Luâ…