vantuyen.net
Xuyến Trịnh – Hồi Ức: Những Năm Tháng Tù Đày – 2.Hành trình ra Bắc
Rồi buổi họp tổ cũng đã xong, mọi khúc mắc những ngày tháng tới được quyết định bởi tờ tự khai cuối cùng này. Chúng tôi được thảnh thơi, họ cho tổ chức những buổi đá banh giao hữu giữa trại một và …