vantuyen.net
Phạm Văn Hải – 4 bản nhạc tâm tình
4 bản nhạc tâm tình: Miền đất tôi yêu – Nhạc Doãn Mẫn – Ca sĩ Ngọc Quỳnh