vantuyen.net
ĐỖ THÀNH – CHIA TAY
1.- Cuối cùng chỉ còn mình chị đưa con ra tàu. Cho đến lúc sắp đi, chị còn giục anh thêm mấy bận nữa, một hai anh bảo “ thư thư, việc gì phải vội “. …