vantuyen.net
hoànglonghải – Vết Nám (Bài 7) Cuộc Đời Ngô Nghĩa
Các trưởng khối đi họp lúc 10 giờ sáng, tới 11 giờ thì về thông báo cho biết trưa nay “cách mạng” sẽ xử bắn Ngô Nghĩa ở phi trường Trảng Lớn.