vantuyen.net
hoànglonghải – Vết Nám (Bài 6) Sau tết, rục rịch “biên chế” (danh từ Việt Cộng đấy), có nghĩa là sẽ có người được tha hay chuyển trại
Một số sĩ quan cấp thiếu úy, trung úy được chuyển đi. Sau nầy thì biết rằng họ đi Phước Long. Số người nầy, một vài năm sau, số đông được tha, một số chuyển trại, tiếp tục “học tập” trong trại tù c…