vantuyen.net
Hồng Hoang – Những Đứa Con Lượm
Ngày nọ, bà Bê phát hiện một cô gái còn trẻ, đang ngồi co ro nơi góc nhà bà Chung. Bà Bê chỉ liếc mắt nhìn qua rồi đi luôn ra chợ. Bà đi quanh, đi quẩn cả buổi. Trở về ngang vẫn thấy cô gái ngồi co…