vantuyen.net
Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách
Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách. Địa chỉ: Lô Số 7 Phạm Văn Đồng, Nha Trang – Khánh Hoà. Điện thoại: 058.553.479 hay 0169.945.9218. …