vantuyen.net
Keith William Nolan – Huế, Trận đánh Mậu Thân (Bài 3) – Chương 1: Gọi Ra Trận: từ Phú Bài đến Huế
Keith Nolan hoànglonghải (dịch) Bài 3 Chương 1 Gọi Ra Trận: từ Phú Bài đến Huế Người lính Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) đã chết, đầu lắc lư, lọt ra khỏi chiếc xe Jeep đang chạy ngang toá…