vantuyen.net
Keith William Nolan – Huế, Trận đánh Mậu Thân (Bài 2) – Lời Nói Đầu
Keith Nolan hoànglonghải (dịch) Bài 2 Lời Nói Đầu Huế, cũng như Saigon, tới đêm thứ hai mới bị tấn công. Và cũng như Saigon, Huế chẳng chuẩn bị gì để đối phó với địch mặc dù được bá…