vantuyen.net
hoànglonghải – Bèo giạt (17) – Vượt biển… trở về
Đôi khi chúng ta cũng ngạc nhiên về những người đi ngược chiều! Khoảng những năm sau 1986, 87 khi đi tù cải tạo về, hàng trăm, hàng ngàn người thường tụ tập ở sân cỏ trước S…