vantuyen.net
Tiến Thắng B7 – CON ĐƯỜNG LẠ LẪM: (Chương cuối)
Tôi giấu những hồi ức về nàng một cách cẩn thận. Quyết không cho vợ tôi biết. Viên gạch hoa ở góc nhà liên kết với đòn bẩy có cần đạp ăn ra cạnh nhà vệ sinh. Tôi giữ bàn đạp bằng một vật nặng rồi l…